Vaikai, be abejonės, yra mūsų ateitis ir turi didelę reikšmę visuomenei bei žmonijai.
Vaikai užtikrina tęstinumą žmonių gyvenime. Jie perima pasaulėžiūrą ir vertybes iš savo tėvų, šeimos, artimosios aplinkos ir perduoda jas ateities kartoms. Vaikai yra tarsi grandinė, jungianti praeitį, dabartį ir ateitį. 
Vaikystėje patiriamas intensyvus vystymosi laikotarpis, kuomet formuojasi vaikų asmenybės, vertybės ir įsitikinimai. Teisinga ir sąmoninga vaikų auklėjimo bei švietimo sistema leidžia jiems įgyti būtinų įgūdžių ir žinių, kurios padeda jiems augti harmoningomis asmenybėmis -kūrybingais, atsakingais, protingais ir pasiryžusius formuoti teigiamų pokyčių ateitį.


Bendradarbiaudami siekiame užtikrinti, kad darželis „Šviesos vaikai“ būtų saugi, užtikrinanti vaikų gerovę, sveikatą, švietimą ir visapusišką ir subalansuotą fizinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį jų augimą, padedantį pasirengti ateities iššūkiams .

Holistinis požiūris į vaiką

Darželyje „Šviesos vaikai“ remiamės holistiniu požiūriu į vaiką, kuris skiriasi nuo tradicinių savo unikaliu požiūriu į vaikų vystymąsi, atsižvelgiant į vaiko emocinį, fizinį, intelektualinį, socialį ir dvasinį vystymąsi, siekiant užtikrinti jo gerovę ir augimą visose srityse.

Holistinis ugdymas pripažįsta kiekvieno vaiko unikalumą ir skatina jo individualų vystymąsi. Vaikų darželyje kiekvienam vaikui suteikiama galimybė išreikšti savo pomėgius, sugebėjimus ir poreikius.

Holistinis ugdymas skatina žaidimą ir aktyvų mokymąsi kaip pagrindinį veiklos būdą. Per žaidimą vaikai mokosi bendrauti,
išreikšti savo idėjas, išmokti priimti sprendimus ir ugdyti įvairius gebėjimus.

Holistinis ugdymas teikia didelį dėmesį vaikų emociniam ir socialiniam vystymuisi. Vaikų darželyje vaikai mokosi
bendrauti su kitais,  valdyti jausmus, gerbti kitų nuomonę ir suvokti kultūrinę įvairovę.

sviesosvaikai
sviesos vaikai

Holistinis ugdymas skatina ryšį su gamta ir supratimą apie jos svarbą. Darželyje vaikai turi galimybę tyrinėti gamtos reiškinius, sodinti ir prižiūrėti augalus, daržoves, lankyti gamtos parkus. Darželyje yra įrengtas naminių gyvūnėlių kambarys, kuriame ne tik leidžiamas laikas glostant ir žaidžiant su jais, tačiau ir mokomasi jais rūpintis, prižiūrėti, maitinti ir kurti ryšį su jais.

Holistinis ugdymas palaiko meninę ir kūrybinę veiklą, kuri skatina vaikų išraišką ir kūrybiškumą. Darželyje suteikiamos galimybės
dalyvauti meninėse veiklose, tokiose kaip piešimas, lipdymas, muzika, šokis, teatras.

Holistinis ugdymas skatina aktyvų bendradarbiavimą tarp pedagogų ir tėvų. Bendradarbiavimas tarp tėvų ir pedagogų ir kitų su vaikų dirbančių specialistų leidžia geriau pažinti vaiko individualias savybes, jo aplinką ir užtikrinti tęstinumą tarp namų ir ikimokyklinės įstaigos.

Vadovaujamės Individualizuoto mokymo koncepcija:

Auklėtojai-pedagogai/psichologai ir kiti specialistai stebi ir supranta kaip kiekvienas vaikas mokosi ir vystosi, ir pritaiko mokymo metodiką prie šių individualių poreikių.

Individualizuotas mokymas padeda skatinti vaikų motyvaciją ir susidomėjimą mokymusi. Vaikai, kuriems yra suteikiama individuali parama ir užduodamos individualios užduotys, pritaikytos jų gebėjimams ir pomėgiams, labiau įsitraukia į mokymąsi ir mėgaujasi juo.

Individualizuotas mokymas suteikia galimybę paskirti dėmesį tam tikriems mokymosi/raidos aspektams, kurie yra svarbūs konkrečiam vaikui, ir padėti jam pasiekti geriausius rezultatus.

Grupės auklėtojui ir kitiems specialistams turint galimybę susitelkti į kiekvieną vaiką individualiai, jie turi galimybę sukurti stipresnį santykį ir ryšį su vaiku. Tai padeda kurti atmosferą, kuri kupina pasitikėjimo, palaikymo, padedanti vaikui jaustis saugiam, jaučiančiam savo vertę.

Individualizuotas mokymas suteikia galimybę prisitaikyti prie vaiko individualių raidos poreikių ir lanksčiau planuoti ugdymo veiklą.

Remiamės eklektinio ugdymo filosofija ir metodologija

Kiekvienas vaikas mokosi skirtingu tempu ir naudoja skirtingus mokymosi būdus. Individualizuotas mokymas leidžia mokytojui atsižvelgti į tai ir pasirinkti tinkamus metodus, kurie geriausiai atitinka vaiko mokymosi stilių. Todėl renkamės eklektinio ugdymo filosofiją ir metodologiją, kurioje pasitelkiamos įvairios mokymo ir mokymosi strategijos, idėjos ir praktikos iš skirtingų pedagoginių srovių (M.Montessori, Reggio Emilia, neuropedagogika). Siekiame suderinti ir pritaikyti geriausias mokymo priemones, kad atitiktų specifinius ugdytinių poreikius ir tikslus, pripažindami, kad skirtingi vaikai turi skirtingus mokymosi stilius, gebėjimus ir poreikius, todėl vieno universalaus mokymo metodo negali būti visiems.

sviesos vaikai

Kiekvienoje vaikų grupėje kasdien dirba: auklėtojo-pedagogo, auklėtojo- psichologo ir kitų specialistų komanda

sviesos vaikai

Holistinio „Šviesos vaikų“ darželio tikslams pasiekti ir ugdymo filosofijai įgyvendinti vaikų ugdymui ir priežiūrai kiekvieną dieną pasitelkiama pedagogų, psichologų ir kitų specialistų pagalba!